Rajnikanth fans celebrate his birthday

Rajnikanth fans celebrate his birthday